vrijdag 19 maart 2021

De splitsing in appartementen

Het is van begin af de bedoeling geweest dit pand te splitsen in 5 appartementen en daarom is het zaak om dit nu al te gaan regelen. Er zijn al vijf huisnummers toegekend door de gemeente, maar het huis moet ook juridisch gesplitst worden. Dit moet gedaan worden door een notaris want hiervoor is een splitsingsakte nodig en er moet een vereniging van eigenaren opgericht worden. 

Voor de splitsingsakte is er weer een splitsingstekening nodig, Dit is een tekening waarop je kunt zien wat bij een appartement hoort en wat algemeen is. Dit is al klaar, met dank aan Maatschap ROAD.


We hebben de opdracht voor de splitsingsakte gelegd bij Notarissen Elst. Die gaan nu een concept splitsingsakte opstellen. Dit schijnt wat ingewikkeld te ze zijn omdat het trappenhuis deels op het erf van buurpand nummer 25 ligt. Dus er moet een recht van overpad en een precario (= geld dat men voor rechten betaalt) vastgelegd worden. We verwachten dit in april geregeld te hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten